AKP’li belediyede görevde yükselme skandalı

AKP’li belediye 4 yılı aşkın müddettir imtihanlardan birinci çıkan memuruna kelamlı imtihanlardan vermediği ortaya çıktı. İmtihan heyeti ise ortalarında istisnai takımdan memur yapılır yapılmaz imtihansız biçimde lider yardımcılığına atanan isimler ile hiçbir imtihana girmeden yükselen bireylerden oluştuğu anlaşıldı

Erzurum’da AKP’li Aziziye Belediyesi’nde Basın Yayın ve Halkla Münasebetler Müdürlüğü misyonunu yürüten R.P., 2017 yılında vekaleten yürüttüğü vazifeye asaleten atanmak üzere Mahalli Yönetimler Çalışanı Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği imtihanına girdi.

Yazılı imtihana giren ve 85 puan alarak imtihanı kazanan R.P., tek işçi olmasına rağmen Aziziye Belediye Lideri Muhammed Cevdet Orhan, istisnai takımdan memur ettiği isimler ile lider yardımcılarını ve tıpkı imtihana şeflik için giren fakat yazılı imtihanı kazanamayan memuru da yanına alarak kelamlı mülakat yaptı.

Yazılı imtihandan 85 puan alan ve müdürlük için rakibi olmayan memura sözlüde 45,20 puan vererek başarısız saydı.

Mahkemeye giden memurun itiraz talebi Erzurum 1. Yönetim Mahkemesi’nin 2018/182 no’lu kararıyla kabul edildi ve imtihan iptal edildi.

SINAVI KAZANAMAYAN MEMUR HEYET ÜYESİ OLDU

İdare Mahkemesinin bu kararını istinafa götüren belediye, 1. Yönetim Mahkemesi’nin kararını yok sayarak hiçbir süreç yapmadı.

Bölge Yönetim Mahkemesi de 2019/742 sayılı kararıyla lokal mahkemenin kararını 2020 yılında onaylayınca yönetim iki buçuk ay sonra yine kelamlı imtihan yaptı.

Bu sefer hayatında bir ay bile memuriyeti bulunmayan, meclis üyeleri ortasından atanan seçilmiş lider yardımcısının başkanlığında, yeniden istisnai takımdan memur edilen üye ile 2017 yılında şeflik için girdiği yazılı imtihanı kazanamayan memurdan oluşan imtihan heyeti R.P.’ye bu defa 56 puan vererek başarısız saydı.

SINAVDA SORMADIKLARI SORUYLA “KURULUMUZU İKNA EDEMEDİ” DEDİLER

R.P., uğradığı haksızlıkları 2020 yılında tekrar mahkemeye taşıdı.

Yerel mahkemenin kararı 2021 yılında sonuçlanınca yönetim tekrar hiçbir süreç tesis etmeden istinafa taşıdı ve memurun mesleğinden dört yıl gitti.

Üstelik bu heyet imtihanda memura sormadığı bir soruya imtihandan evvel hazırladığı tutanakta, “Sınavda konseyimizi ikna edememiştir” diye tutanak tuttu.

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN UNSURLARINI SAY”

Söz konusu imtihanda memurun seçmesi için iki zarfta sorular hazırlandı. Memur R.P., 2 numaralı zarfı seçti.

Bu zarfta, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren 18 unsurluk Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun halk oylamasıyla kabul edilmesiyle yeni sistem neleri getirmektedir?”, “TCP/IP modeli olarak da bilinen bilgisayar ağ katmanlarını açıklayınız?” üzere sorular soruldu.

“MEMUR R.P. KONSEYİMİZİ İKNA EDEMEMİŞTİR”

Bir numaralı zarfta ise 35 puanlık bir soruda, “Sözlü sınavınızın mahkemece iptal olması üzerine belediye başkanlığına verdiğiniz dilekçede münhal bulunan müdürlük takımına atanmanızı talep etmektesiniz. Bu talebiniz yasal ve tüzel destekleri nelerdir. Şuramızı bu desteklerle ilgili bilgilendirmenizi istiyoruz” sorusu olduğu, hazırlanan yanıtta ise;  “R.P., dilekçesinde mahkeme kararlarını münasebet göstererek münhal bulunan boş müdürlük takımına atanma istese de bu talebin yasal desteği yoktur. İlgi tuttuğu mahkeme kararında bile, ‘…bu kararın davacının direkt müdürlük takımına atanmasını gerektirir bir karar olmadığı açıktır .’ Bu türlü bir talebin olamayacağı açıkça vurgulandığı halde bu talebin yasal ve tüzel destekleri konusunda şuramızı ikna edememiştir” karşılığı hazırlandı.

MAHKEMEYE ‘KLAVYENİN AZİZLİĞİ’ DİYE SAVUNMA YAPTILAR

Memur R.P., bu durum üzerine tekrar Yönetim Mahkemesine başvurdu.

İdare, kelam konusu usulsüzlük için ‘klavyenin azizliği’ diye savunma yaptı.

Mahkeme, “Ayrıca davacıya sorulan sorulara bakıldığında; 1. ve 2. torbada yer alan soruların, kişinin ölçülmeye çalışılan niteliklerini kıymetlendirme bakımından uygun olmayan sorular olduğu örneğin; genel kültürü ve genel yeteneği ölçmeye yönelik hazırlanan soruların, genel kültür ve genel yeteneği ölçecek nitelikte sorular olmadığı, sorulardaki bahis ile ilgili özel ilgisi olmayan yahut bilhassa bu hususa çalışmayan bir kişinin cevaplamasının mümkün olmadığı spesifik sorular olduğu, yeniden teknoloji alanındaki genel kültürü ölçmeye yönelik olan bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı alanında hazırlanan sorularında da yüksek seviyede teknik bilgi gerektiren sorular olduğu görülmüştür” gerekçesiyle imtihanı iptal etti.

DEFALARCA MAHKEMEDEN DÖNEN İMTİHAN SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Belediye yönetimi, bu karar sonrası Bölge Yönetim Mahkemesine başvurdu.

Bu süreç devam ederken belediye, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü için imtihan açtı.

Bu imtihandan da birinci çıkan memur R.P.’ye, yeniden istisnai takımdan memur olan lider yardımcısının imtihan heyeti başkanlığında ortalarında istisnai takımdan memur yapılarak imtihansız atanmış şahıslardan bir konsey oluşturularak kelamlı imtihan yapıldı.

Mali Hizmetler Müdürlüğü için rakibi olan memura kelamlı imtihanda 72,70, rakibine ise 82,90 puan verilerek R.P., yeniden rakiplerinin gerisinde bırakıldı.

Bu imtihanın akabinde da tekrar yönetim mahkemesine başvuran R.P.’ye, 2020 yılında açılan 2021 yılının altıncı ayında sonuçlanan 2017 yılı imtihanı ile ilgili de tekrar kelamlı imtihan kararı alındı.

TEFTİŞ ŞURASI MÜDÜRÜ HEYETTEN ÇIKARILARAK YERİNE İMTİHAN KAZANAMAYAN MEMUR ATANDI

Basın Yayın ve Halkla Münasebetler Müdürlüğü için yapılan imtihanda, Mali Hizmetler Müdürlüğü imtihanında en yüksek puanı veren 3 fakülte mezunu, daha evvel özel yönetim genel sekreterliği ve genel sekreter yardımcılığı yapmış belediye teftiş şurası müdürü komiteden çıkarılarak, yine 2017 imtihanında kazanamayan memur konseye dahil edildi.

İstisnai takımdan memur edilen ve takımı Yakutiye Belediyesi’nde olmasına rağmen, Aziziye Belediyesi’nde çalışıyor üzere görünen Lider Yardımcısı Onur K.’nın da ortalarında bulunduğu imtihan şurası bu sefer 53,60 puan vererek memuru yeniden başarısız saydı.

AKP’Lİ LİDER İMTİHANSIZ ONLARCA KİŞİYİ MEMUR YAPTI

Öte yandan 4 yıla aşkın müddette yapılan tam dört kelamlı imtihandan elenen memurun hakkı istisnai takımdan memur edilen lider yardımcıları ve imtihansız atanan müdürler eliyle gasp edilirken, başkanlıkta ikinci periyodunu yaşayan M. Cevdet Orhan bu müddette hiç özel kalem müdürünü değiştirmemesine karşın ortalarında akrabaları ile ilkokul ve lise mezunlarının da bulunduğu 15’e yakın kişiyi istisnai takımdan memur yaptı.

Belediyede birtakım AKP milletvekillerinin yakınlarının da kontratlı işçi olarak tekrar imtihansız işe alındığı öğrenildi.