Avrupa’da fosil yakıtlı arabaların satışı 2035’te yasaklanacak

Avrupa Komitesi’nin 2035 yılından itibaren akaryakıtlı ve dizel araçlara satış yasağı getirilmesi önerisi Avrupa Parlamentosu tarafından onayladı.

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri dün, Avrupa’nın elektrikli araçlara geçişini hızlandırma çalışmaları kapsamında 2035’ten itibaren yeni akaryakıtlı ve dizel araçların satışına yönelik teklifin desteklenmesi için oy kullandı.

Bu durum, 2035 yılından sonra AB’ye üye ülkelerde fosil yakıtlarla işleyen motorlu araçların satışının yasaklanması manasına geliyor.

ÜLKELERİN ONAY VERMESİ GEREKECEK

Strasbourg’daki oturumda 249’a karşı 339 oyla alınan yasa, gelecekteki satışları emisyonsuz ve elektrikli modellerle sonlandırdı.

Tasarının yürürlüğe girmesi için üye ülkelerle yapılan müzakerelerin sonuçlanması gerekiyor. Üye ülkeler ay sonunda tasarıya yönelik tavırlarını AB Komisyonu’na bildirerek uzlaşı arayışlarına başlayacak.

SERA GAZI EMİSYONUNUN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

AB Kurulu 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının yüzde 55 oranında azaltılmasını, bunun için de sanayi ve güç kesiminin yanı sıra trafikte de daha kararlı adımlar atılmasını, bilhassa de elektrikli araç ağının genişletilmesini istiyor.

Otomobiller şu anda 27 üyeli AB bloğudan salınan tüm karbonun yüzde 12’sini oluştururken, ulaşımın hissesi dörtte biri buluyor.