Bilirkişi: 510 milyon borcun sorumlusu Fikret Orman!

Beşiktaş Kulübü’nün 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan bütçesinin, yüzde 10’dan fazla aşıldığı teziyle dava açılmış ve mahkeme mevzuyla ilgili uzman atanmasına karar vermişti.

Atanan Eksper Heyeti, raporunda dava belgesine, davacılar tarafından sunulan dokümanlar doğrultusunda, KAP ve Kontrol Konseyi Raporları’yla bir arada, Kulüp Tüzük Kararları’nı de ele alarak tespit ettiği ayrıntıları mahkemeye ibraz etti.

Atanan Uzman Heyeti, raporunda dava belgesine, davacılar tarafından sunulan dokümanlar doğrultusunda, KAP ve Kontrol Şurası Raporları’yla bir arada, Kulüp Tüzük Kararları’nı de ele alarak tespit ettiği ayrıntıları mahkemeye ibraz etti.

Raporda şu tabirler yer aldı:

Raporda şu tabirler yer aldı:

“31/03/2021 tarihinde kulüp merkezine gidilmiş ve BJK Derneği ve Küme Şirketleri’nin 01/01/2018 – 31/12/2018 devri genel şuraca onaylanmış konsolide bütçe büyüklüğünün 1 milyar 59 milyon 909 bin 774 TL olduğu görülmüştür. Tıpkı periyoda ilişkin borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin ise, Bağımsız Denetçi Raporu’nun 9. sayfasındaki tablodan da izlenebileceği üzere 615 milyon 89 bin 283 TL olduğu anlaşılmıştır.

“31/03/2021 tarihinde kulüp merkezine gidilmiş ve BJK Derneği ve Küme Şirketleri’nin 01/01/2018 – 31/12/2018 periyodu genel heyetçe onaylanmış konsolide bütçe büyüklüğünün 1 milyar 59 milyon 909 bin 774 TL olduğu görülmüştür. Birebir periyoda ilişkin borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin ise, Bağımsız Denetçi Raporu’nun 9. sayfasındaki tablodan da izlenebileceği üzere 615 milyon 89 bin 283 TL olduğu anlaşılmıştır.

Bahis konusu periyottaki onaylanmış bütçenin yüzde 10’u 105 milyon 990 bin 977 TL, 04 Kuruş olduğundan idare tarafından borçlanılan meblağın, 2018 yılı için bütçenin yüzde 10’unu aştığı görülmektedir. Evrak kapsamında BJK İdare Şurası’nın Genel Heyet tarafından kabul edilen yıllık bükçe ve bunun yüzde 10’u oranından fazlası dışında yıl içinde oluşacak yeni gereksinimleri karşılamak için borçlanmayı ön gören bir teklif hazırlayarak Genel Kurul’u bu konuları görüşmek ve karara bağlamak için harika toplantıya çağırıp çağırmadığına ait açıklayıcı bir evrak ya da bilgi bulunmamaktadır.

Bahis konusu periyottaki onaylanmış bütçenin yüzde 10’u 105 milyon 990 bin 977 TL, 04 Kuruş olduğundan idare tarafından borçlanılan fiyatın, 2018 yılı için bütçenin yüzde 10’unu aştığı görülmektedir. Belge kapsamında BJK İdare Heyeti’nin Genel Heyet tarafından kabul edilen yıllık bükçe ve bunun yüzde 10’u oranından fazlası dışında yıl içinde oluşacak yeni gereksinimleri karşılamak için borçlanmayı ön gören bir teklif hazırlayarak Genel Kurul’u bu konuları görüşmek ve karara bağlamak için inanılmaz toplantıya çağırıp çağırmadığına ait açıklayıcı bir evrak ya da bilgi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte Beşiktaş Kulübü Tüzüğü’ne nazaran, Genel Kurul’un onayı olmadan bütçe dışı harcama yapmanın yaptırımının, Genel Heyet kararının yok kararında sayılması ya da iptali olmayıp, ‘Yönetim Konseyi’nin yaptığı bütçe dışı harcamanın tamamından ortaklaşa ve zincirleme sorumlu’ olması halinde belirlendiği görülmektedir.”

Bununla birlikte Beşiktaş Kulübü Tüzüğü’ne nazaran, Genel Kurul’un onayı olmadan bütçe dışı harcama yapmanın yaptırımının, Genel Konsey kararının yok kararında sayılması ya da iptali olmayıp, ‘Yönetim Konseyi’nin yaptığı bütçe dışı harcamanın tamamından ortaklaşa ve zincirleme sorumlu’ olması biçiminde belirlendiği görülmektedir.”