Fenomen avukatın sosyal medya soruşturmasında ‘ceza verilmesine yer yok’ kararı

‘Adliyede bir gün’ başlığı ile toplumsal medyada görüntü paylaşımı yaparak reklam yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında İstanbul Barosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Sosyal medya hesabından 2019 yılında ‘adliyede bir gün’ başlığı ile görüntü paylaşımı yapan avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında reklam yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle İstanbul Barosu Disiplin Heyeti Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

“İŞ ELDE ETME MAKSADIM YOKTU”

Soruşturma çerçevesinde evraka yanıt dilekçesi sunan avukat Kaçmaz, hakkında hangi aksiyondan dolayı reklam yasağı ile karşı karşıya kaldığının tarafına somut olarak bildirilmediğini, savunma hakkının zedelendiğini, toplumsal medya hesabının ferdî bir sayfa olduğunu, hitap kitlesinin genç meslektaş ve hukuk öğrencilerinden oluştuğunu söyledi.

Paylaşımlardaki emelinin iş elde etme olmadığını kaydeden Kaçmaz, hesabında ‘Av.’ İbaresinin ve ofis adresinin bulunmadığını, reklam yasağına alışılmamış davrandığını kabul etmediğini belirtti.

İstanbul Barosu Disiplin Konseyi Başkanlığı, hakkında re’sen soruşturma açılan Fatma Begüm Kaçmaz’ın paylaşımlarının İstanbul Barosu İdare Konseyi’nce net olarak belirtilmediğini kaydetti.

Disiplin şurası, Kaçmaz’ın toplumsal medya hesabında somut rastgele bir paylaşımının görülmediğine kanaat getirerek Kaçmaz hakkındaki soruşturma ve kovuşturma kararının biçim ve yordam açısından Avukatlık Kanunu 137. unsuruna uymadığını belirtti.

“DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNE YER YOK”

Reklam yasağı yönetmeliği maddesince Avukat Kaçmaz’a Baro tarafından gönderilmesi gereken bir ihtar yazısı gönderilmediğini ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına karşıt bir durum saptanamadığını münasebet gösteren İstanbul Barosu Disiplin Şurası Başkanlığı, Avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verdi.

İstanbul Barosu’nun bu karara itirazı üzerine kararı inceleyen Türkiye Barolar Birliği Disiplin Şurası, avukatların işlediği fiillerin disiplin hukuku istikametinden bir terslik oluşturup oluşturmadığının soruşturma etabında tespitinin yapılması, disiplinsiz davranışların açıkça ortaya konulması gerektiğinin tartışmasız olduğunu vurgulayarak itirazı reddetti. Avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildi.