Galatasaray, başkanlık seçiminin iptal edildiğini açıkladı

Galatasaray’da 22-29 Mayıs tarihlerinde yapılaması planlanan Olağan Seçimli Genel Heyet Toplantısı’nın iptal edildiği açıklandı.

Sarı – kırmılı kulüp, Olağan Seçimli Genel Heyet Toplantısı’nın 17 Mayıs tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari önlemler göz önünde bulundurularak pandemi şartlarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar verildiğini duyurdu.

Galatasaray’ın açıklaması şu biçimde:

“13 Nisan 2021 tarihli İdare Heyeti toplantısında Tüzüğümüzün 27. hususu uyarınca birinci toplantısı 22 Mayıs 2021, kâfi çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısı 29 Mayıs 2021 tarihinde olmak üzere Olağan Seçimli Genel Şura Toplantısı yapılmasına karar verilmiş ise de;

Karar tarihinden sonra Vilayet Genel Hıfzıssıhha Meclisi’nin 15.04.2021 tarihli ve 32 sayılı toplantısında, Sivil toplum kuruluşlarının genel şura da dahil olmak üzere, yapacakları her türlü geniş iştirakli aktifliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar müsaade verilmemesine karar verilmiştir.

Galatasaray’ın açıklaması şu biçimde:

“13 Nisan 2021 tarihli İdare Konseyi toplantısında Tüzüğümüzün 27. hususu uyarınca birinci toplantısı 22 Mayıs 2021, kâfi çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısı 29 Mayıs 2021 tarihinde olmak üzere Olağan Seçimli Genel Şura Toplantısı yapılmasına karar verilmiş ise de;

Karar tarihinden sonra Vilayet Genel Hıfzıssıhha Meclisi’nin 15.04.2021 tarihli ve 32 sayılı toplantısında, Sivil toplum kuruluşlarının genel şura da dahil olmak üzere, yapacakları her türlü geniş iştirakli aktifliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar müsaade verilmemesine karar verilmiştir.

Pandemi ile ilgili son gelişmelere istinaden 27.04.2021 tarihinde yayınlanan Genelge ile kısmi kapanma önlemlerine yeni tedbirler eklenerek 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar başta sokağa çıkma kısıtlaması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması dahil olmak üzere ülke genelinde tam kapanmaya gidilmiştir.

Pandemi ile ilgili son gelişmelere istinaden 27.04.2021 tarihinde yayınlanan Genelge ile kısmi kapanma önlemlerine yeni tedbirler eklenerek 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar başta sokağa çıkma kısıtlaması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması dahil olmak üzere ülke genelinde tam kapanmaya gidilmiştir.

Tüzüğün Dördüncü Kısım ‘Seçim Öncesi İşleri’ başlığı altında düzenlenen 61. hususu gereği Kulüp Başkanlığına aday olabilmek için seçimin yapılacağı Genel Heyete katılma hakkına sahip olan en az 100 üyenin imzası ile adaylık müracaatında bulunacak kişiyi Divan Şurası Başkanlığına önermesi ve önerilen Lider adayının İdare Konseyi, Kontrol Heyeti, Disiplin Konseyi ve Sicil Şurasında misyon alacak asil ve yedek üyelerin listesini imzalayarak en geç Seçim Genel Heyeti birinci toplantı tarihinden 15 (on beş) gün evvel saat 18.00’e kadar imza karşılığında Divan Heyeti Başkanlığına teslim yükümlülüğü bulunmaktadır. Tüzük kararı nedeniyle Lider adayları bu yükümlülüklerini 7 Mayıs 2021 saat 18.00’e kadar yerine getirmeleri gerekmekte olup bu süreç tam kapanma periyodu içine denk gelmektedir.

Tüzüğün Dördüncü Kısım ‘Seçim Öncesi İşleri’ başlığı altında düzenlenen 61. unsuru gereği Kulüp Başkanlığına aday olabilmek için seçimin yapılacağı Genel Konseye katılma hakkına sahip olan en az 100 üyenin imzası ile adaylık müracaatında bulunacak kişiyi Divan Konseyi Başkanlığına önermesi ve önerilen Lider adayının İdare Heyeti, Kontrol Şurası, Disiplin Heyeti ve Sicil Konseyinde misyon alacak asil ve yedek üyelerin listesini imzalayarak en geç Seçim Genel Şurası birinci toplantı tarihinden 15 (on beş) gün evvel saat 18.00’e kadar imza karşılığında Divan Heyeti Başkanlığına teslim yükümlülüğü bulunmaktadır. Tüzük kararı nedeniyle Lider adayları bu yükümlülüklerini 7 Mayıs 2021 saat 18.00’e kadar yerine getirmeleri gerekmekte olup bu süreç tam kapanma devri içine denk gelmektedir.

Bununla birlikte Tüzüğümüzün 27. hususu gereği seçimli genel şura toplantılarının mayıs ayının ikinci yarısında hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılma mecburiliği bulunmaktadır. 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra ise kapanma önlemlerinin yanı sıra hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği de bilinmemektedir.

Bununla birlikte Tüzüğümüzün 27. hususu gereği seçimli genel heyet toplantılarının mayıs ayının ikinci yarısında hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılma zaruriliği bulunmaktadır. 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra ise kapanma önlemlerinin yanı sıra hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği de bilinmemektedir.

Kelam konusu idari önlemler ve kısıtlama kararları dikkate alınarak, adaylık müracaatlarının sağlıklı olarak yapılamaması ve seçimli toplantının tüzük kararlarına uygun gerçekleşememe ihtimalleri de dikkate alındığında iştirakçi sayısının hasebiyle temsil niteliğinin daha yüksek olacağı demokratik bir ortamda genel şura yapılabilmesi ismine, üstte zikredilen seçimli olağan genel şura toplantı tarihlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari önlemler göz önünde bulundurularak pandemi şartlarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar verilmiştir.”

Kelam konusu idari önlemler ve kısıtlama kararları dikkate alınarak, adaylık müracaatlarının sağlıklı olarak yapılamaması ve seçimli toplantının tüzük kararlarına uygun gerçekleşememe ihtimalleri de dikkate alındığında iştirakçi sayısının hasebiyle temsil niteliğinin daha yüksek olacağı demokratik bir ortamda genel konsey yapılabilmesi ismine, üstte zikredilen seçimli olağan genel heyet toplantı tarihlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari önlemler göz önünde bulundurularak pandemi şartlarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar verilmiştir.”

Galatasaray’da başkanlık seçimi ne vakit yapılacaktı?

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz haftalarsa seçim tarihini açıklamıştı. Sarı – kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; olağan seçimli genel konseyin 22 Mayıs’ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs’ta gerçekleştirileceği bildirilmişti. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle Galatasaray’ın yeni bir tarih açıklaması bekleniyor.

Galatasaray’da başkanlık seçimi ne vakit yapılacaktı?

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz haftalarsa seçim tarihini açıklamıştı. Sarı – kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; olağan seçimli genel konseyin 22 Mayıs’ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs’ta gerçekleştirileceği bildirilmişti. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle Galatasaray’ın yeni bir tarih açıklaması bekleniyor.

Galatasaray’da lider adayları kimler?

Sarı – kırmızılılarda lider Mustafa Cengiz’in yeni seçimlerde aday olup olmayacağı şimdi netlik kazanmadı. Şu anda ikinci başkanlık vazifesini yürüten Abdurrahim Albayrak’ın da aday olması bekleniyor. Öte yandan, son olarak Adnan Polat devrinde Galatasaray’da İkinci Başkanlık vazifesini üstlenen Işın Çelebi 29 Mayıs’taki seçimde aday olacağını açıkladı.

Galatasaray’da lider adayı olduğunu açıklayan isimler şu biçimde:

  • Eşref Hamamcıoğlu
  • Burak Elmas
  • Metin Öztürk
  • Tuncer Hunca
  • Işın Çelebi

Galatasaray’da lider adayları kimler?

Sarı – kırmızılılarda lider Mustafa Cengiz’in yeni seçimlerde aday olup olmayacağı şimdi netlik kazanmadı. Şu anda ikinci başkanlık misyonunu yürüten Abdurrahim Albayrak’ın da aday olması bekleniyor. Öte yandan, son olarak Adnan Polat devrinde Galatasaray’da İkinci Başkanlık vazifesini üstlenen Işın Çelebi 29 Mayıs’taki seçimde aday olacağını açıkladı.

Galatasaray’da lider adayı olduğunu açıklayan isimler şu halde:

  • Eşref Hamamcıoğlu
  • Burak Elmas
  • Metin Öztürk
  • Tuncer Hunca
  • Işın Çelebi