Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor! Meclis’ten geçti

Hakim ve Savcılar Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi.

Hakim ve Savcılar Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de kabul edilerek maddeleşti.

SÜRE 3 YIL OLACAK

Buna nazaran, hakim ve savcı yardımcılığı mühleti 3 yıl olacak. 3 yıllık hakim ve savcı yardımcılığı temel eğitim, misyon ve son eğitim olmak üzere üç periyoda ayrılacak. Temel eğitim devrinde hâkim ve savcı yardımcıları taleplerine ve teşkilatın muhtaçlık durumuna nazaran ‘hakim yardımcısı’ ve ‘savcı yardımcısı’ biçiminde misyon ayrımına tabi tutulacak.

USTA ÇIRAK BAĞLANTISI OLACAK

Hakim ve savcı yardımcıları vazifelerinin değerli kısmını atandıkları adliyelerde, eğitici hâkim ve savcının nezaretinde ve fiilen vazife yaparak tamamlayacaklar. Hakim ve savcı yardımcılarının usta-çırak bağlantısı içerisinde uygun yetişmeleri sağlanacak. Hakim ve savcı yardımcılarının güzel bir biçimde yetiştirilmesi gayesiyle eğitici hakim ve savcılar görevlendirilecek ve bunlara Türkiye Adalet Akademisinde eğitim verilecek.

Eğitici hakim ve savcılar, tercihen istekliler ortasından adalet komiteleri, Akademi ve HSK’nın görüşü alınarak Adalet Bakanı tarafından görevlendirilecek ve yargılamaya ait vazifeleri devam edecek. Hakim ve savcı yardımcıları, yardımcılık müddetince 4 defa, Türkiye Adalet Akademisinde yüz yüze eğitim alacak. İHA