İzmir Valiliği ‘infial uyandırır’ dedi, 3 günlük yasak kararı aldı

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, farklı hesaplardan yapılan toplumsal medya paylaşımlarına nazaran, kimi küme ve oluşumlarca düzenlenecek çeşitli aktifliklerin, toplumsal hassaslıklar nedeniyle vatandaşlar ortasında infial uyandırabileceği belirtilerek 3 günlük yasak kararı alındı.

İzmir Valiliği, yapılan açıklamayla kentte açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma hareketi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto üzere hareket ve aktifliklerin 3 gün mühletle yasaklandığını bildirdi.

“SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA GÖRE…”

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, farklı hesaplardan yapılan toplumsal medya paylaşımlarına nazaran, birtakım küme ve oluşumlarca düzenlenecek çeşitli aktifliklerin, toplumsal hassaslıklar nedeniyle vatandaşlar ortasında infial uyandırabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, şu kelamlara yer verildi;

“İNFİAL UYANDIRIR”

*İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen teknik ve istihbari çalışmalar çerçevesinde, farklı hesaplardan yapılan toplumsal medya paylaşımlarına nazaran, vilayetimizde birtakım küme ve oluşumlarca yapılacak çeşitli aktifliklerin, toplumsal hassaslıklar nedeniyle vatandaşlarımız ortasında infial uyandırabileceği kıymetlendirilmektedir.

Öte yandan, zıt görüşlü şahısların yahut toplulukların da kelam konusu aktiflikleri engellemek üzere harekete geçebileceği anlaşılmakla, bu durumun toplumsal iç barışı tehdit edebileceği, aktiflikleri gerçekleştirecek kümeler yahut şahıslar ile vatandaşlarımız ortasında, kelamlı ve fizikî provokatif emelli olayların meydana gelebileceği, kamu tertibinin sağlanması ve kabahat işlenmesinin önlenmesi ile diğerlerinin hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği öngörülmektedir.

*İlimiz hudutları dahilinde huzur ve güvenliğin, kamu nizamının sağlanması, cürüm işlenmesinin önlenmesi ile diğerlerinin hak ve özgürlüklerinin korunması emeliyle; 2911 Sayılı Toplantı ve Şov Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi’ndeki “Bölge valisi, vali yahut kaymakam, ulusal güvenlik kamu tertibi kabahat işlenmesinin önlenmesi, genel sıhhatin ve genel ahlakın yahut diğerlerinin hak ve özgürlüklerinin korunması emeliyle makul bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir yahut cürüm işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir” kararı ve 5442 Sayılı Vilayet Yönetimi Kanunu’nun 11/C Maddesi’nde belirtilen “İl hudutları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu iyiliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve vazifelerindendir.

(Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve önlemleri alır.” kararı mucibince; İlimiz sonları dahilinde bulunan tüm açık alanlarda; şov yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, bu hedefle toplanma, stant kurmak, çadır kurmak, bildiri dağıtımı, konser vb. etkinlikler, 24.06.2022 günü saat 00.01’den itibaren – 26.06.2022 günü saat 23.59’a kadar 3 (üç) gün müddet ile yasaklanmıştır. İHA