Mahkemeden Validebağ kararı: İzinsiz hafriyat döküldüğü fotoğraflardan açıkça anlaşılıyor

Yıllardır yapılaşma tehdidi altında olan Validebağ Korusu’na Üsküdar Belediyesi’nin döktüğü hafriyat nedeniyle İBB’nin kestiği para cezasına karşı açılan davanın detayları ortaya çıktı. Davayı reddeden mahkeme, patika yola müsaadesiz olarak hafriyat toprağı döküldüğünün İBB tarafından düzenlenen tutanaktan ve belgeye sunulan fotoğraflardan açıkça anlaşıldığını belirtti.

İBB Etraf Muhafaza ve Denetim Daire Başkanlığı Etraf Müdürlüğü, 1. Derece sit müdafaası altında olan Validebağ Korusu’na müsaadesiz hafriyat döktüğü için Üsküdar Belediyesi’ne 12 Ekim 2021’de 270 bin TL idari para cezası kesti.

Protestolara neden olan hafriyat döküme verilen cezanın iptali için açılan davanın reddedildiği, İBB İmar ve Şehircilik Daire Lideri Gürkan Akgün tarafından duyurulmuştu. Kararın münasebetinin detayları ortaya çıktı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ: İBB YETKİLİ DEĞİL

Üsküdar Belediyesi, patika yollara bakım için toprak döküldüğü, ceza sürecinin yetkisi olmayan merci tarafından tesis edildiği savlarıyla iptalini istedi.

İstanbul 7. Yönetim Mahkemesi’nin verdiği kararda; büyükşehir belediye başkanlıklarının üst amir olarak etraf para cezası verebileceği belirtilerek yetki ögesi tarafından hukuka terslik bulunmadığı kaydedildi.

“FOTOĞRAFLARDAN AÇIKÇA ANLAŞILIYOR”

Validebağ Korusu içinde yer alan patika yola müsaadesiz olarak hafriyat toprağı döküldüğü İBB tarafından düzenlenen tutanaktan ve belgeye sunulan fotoğraflardan açıkça anlaşıldığı belirtilerek “İzinsiz hafriyat toprağı dökülmesi nedeniyle idari para cezası verilmesine ait süreçte hukuka karşıtlık bulunmamaktadır” denildi.

İzinsiz hafriyat dökümüne kesilen cezanın desteği olan “arazi çalışması tespit formu”nun iptali istemi de yerinde bulunmadı.

Kararda “Söz konusu süreçlerin hazırlık süreci mahiyetinde olduğu, davacının hukuksal durumunda kamu gücüne dayalı olarak tek taraflı değişiklik yaratan, kesin ve tek başına yürütülebilir nitelikte bir süreç olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

Üsküdar Belediyesi’nin para cezasına karşı açtığı dava oy birliği ile 31 Mayıs 2022 tarihinde reddedildi.