Sağlıkçılar 2 gün iş bırakacak

Genel Sağlık-İş üyesi sıhhat çalışanları 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde 2 gün iş bırakma aksiyonu gerçekleştirecek. Sıhhat alanında yaşanan şiddet ve özlük haklarından yoksun kalmaya dikkat çekmek için yapılan iş bırakma aksiyonu nedeniyle; acil hastalar, diyaliz hastaları, hamileler, kanser hastaları, ağır bakım hastalarının bakımı aksatılmayacak.

Genel Sağlık-İş üyesi sıhhat çalışanları 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde 2 gün iş bırakma hareketi gerçekleştirecek. Sıhhat alanında yaşanan şiddet ve özlük haklarından yoksun kalmaya dikkat çekmek için yapılan iş bırakma aksiyonu için Genel Sağlık-İş Genel Lideri Derya Uğur, “Performans sistemi üzerinden yapılan kalem oyunları ile sıhhat çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları iyileştir‘miş’ üzere yapılmış; aslında hiçbir uygunlaştırma yapılma’mış’tır” dedi.

İş bırakma hareketi nedeniyle hastalara nöbet sisteminde hizmet verileceğini açıklayan Dr. Derya Uğur, “Acil hastalar, diyaliz hastaları, hamileler, kanser hastaları, ağır bakım hastalarının bakımı aksamayacak” dedi. Uğur, iş bırakma hareketinin münasebetlerini şöyle açıkladı:

“Yoğun ve fedakâr bir halde sıhhat hizmetinin, aktif, verimli ve kesintisiz olarak sunulmasını gerçekleştirmek üzere vazifelerini yapmakta olan sıhhat çalışanları, siyasi iktidarın kusurlu karar ve stratejileri nedeniyle özlük haklarından yoksun kalmakta, sıhhat çalışanlarına şiddet her geçen gün artmakta, sıhhat çalışanlarının, vazifelerini huzur ve işyeri barışı ile sürdürmeleri imkânsız hale getirilmektedir.

Sağlık işçilerini gaye alan fizikî ve ruhsal akınların gün geçtikçe artış göstermesi, hem mesleksel saygınlığı yerle bir etmekte hem de sıhhat işçilerinin huzurlu bir çalışma ortamında misyonlarını icra etmelerinin önünde büyük bir sorun oluşturmaktadır.

SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI CAYDIRICI DEĞİL

Sağlık çalışanları, ‘sağlıkta şiddetin’ azalması için farkındalık oluşturulmasını, caydırıcı ceza kararları içeren kanun hususları ihdas edilmesini, yıllardır hasretle beklemektedir. Ancak siyasi iktidar tarafından, bu bahiste gerçekçi hiçbir harekette bulunulmamaktadır. İhdas edilen kanun hususları, ‘sağlıkta şiddetin’ önlenmesini sağlamak bakımından yetersiz kalmakta, ‘caydırıcılık’ ögesi sağlanamamakta, ancak kamuoyu nezdinde, ‘çıkarılan yeni düzenlemelerle’ sıhhatte şiddetin önlendiği konusunda algı yaratılmaya çalışılmaktadır.

‘MİŞ’ ÜZERE DÜZGÜNLEŞTİRME YAPILDI

Nitelikli sıhhat hizmeti sunma maksadında olan sıhhat çalışanları, gösterdikleri fedakarlığın maddi karşılığını da alamamakta, her geçen gün berbata giden ekonomik sistemde, sıhhat çalışanlarının adeta açlık hududunda yaşamasına göz yumulmaktadır. Performans sistemi üzerinden yapılan kalem oyunları ile sıhhat çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları iyileştir’miş’ üzere yapılmış; aslında hiçbir uygunlaştırma yapılma’mış’tır.”

SENDİKA TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Genel Sağlık-İş, sıhhat işçileri ismine taleplerini şöyle sıraladı:

*’Dostlar alışverişte görsün’ mantığıyla hazırlanan bir yasa değil, sıhhatte şiddeti sahiden azaltabilecek nitelikte faal ve caydırıcı bir Sıhhatte Şiddet Yasası istiyoruz.

*30 Haziran 2021’de yayımlanan Aile Hekimliği Mukavele ve Ödeme Yönetmeliği’nin, nam-ı başka ‘ceza yönetmeliğinin’ geri çekilmesini ya da yönetmeliğin, sıhhat çalışanlarının çalışma şartlarını güzelleştirecek, işyeri barışı getirecek formda revize edilmesini istiyoruz.

*Performans sisteminden vazgeçilip, ek değil, tek ödeme sistemine geçilmesini; sıhhat işçilerinin aylık maaşları asgarisi yoksulluk hududu taban alınarak belirlenmesini, tüm ek ödemelerin emeklilik hesaplamasına dâhil edilmesini istiyoruz.

*Tüm sıhhat işçilerini kapsayacak kademeli ek gösterge artışı yapılmasını istiyoruz.

*Aile Sıhhati Merkezi Masraf Ödemelerinin yine kıymetlendirilerek, ekonomik şartlar doğrultusunda artırılmasını istiyoruz.