Sağlıkçılar şiddete ve hak kayıplarına karşı 2 gün iş bırakacak

Genel Sağlık-İş üyesi sağlıkçıların aksiyonu sırasında, acil ve ağır hastalar nöbetleşe bakılacak. Sağlıkçılar şiddet ortamında hizmet vermekten, özlük haklarının gerilemesinden şikayetçi…

Genel Sağlık-İş üyesi sıhhat çalışanları 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde 2 gün iş bırakacak. Aksiyonun maksadı, sağlıkçılara yönelik şiddete ve özlük hakların gerilemesine dikkat çekmek. Genel Sağlık-İş Genel Lideri Derya Uğur, “Performans sistemi üzerinden yapılan kalem oyunları ile sıhhat çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları iyileştir‘miş’ üzere yapıldı. Aslında hiçbir uygunlaştırma yapılma’mış’tır” dedi. İş bırakma hareketi nedeniyle hastalara nöbet tertibinde hizmet verileceğini açıklayan Dr. Uğur, “Acil hastaların, diyaliz hastalarının, hamilelerin, kanser hastalarının ve ağır bakım hastalarının bakımı aksamayacak” dedi.

ŞİDDET HER GÜN ARTIYOR

Sağlık çalışanlarına şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çeken Uğur, şöyle devam etti: “Yoğun ve fedakâr bir halde sıhhat hizmeti sunan sıhhat çalışanları, siyasi iktidarın kusurlu karar ve stratejileri nedeniyle özlük haklarından yoksun kaldı. Fizikî ve ruhsal taarruzlar, hem mesleksel saygınlığı yerle bir etmekte hem de sıhhat işçilerinin huzurlu bir ortamda vazifelerini yapmalarına mahzur oluyor. Şiddete karşı caydırıcı ceza kararları içeren kanun unsurlarını yıllardır hasretle bekledik. siyasi iktidar, gerçekçi hiçbir aksiyonda bulunmadı. Ancak kamuoyu nezdinde, ‘çıkarılan yeni düzenlemelerle’ sıhhatte şiddetin önlendiği konusunda algı yaratılmaya çalışılıyor. Her geçen gün berbata giden ekonomik sistemde, sıhhat çalışanlarının açlık hududunda yaşamasına göz yumulmaktadır.”

‘Caydırıcı şiddet yasası istiyoruz’

Genel Sağlık-İş’in talebi özetle şöyle: “Dostlar alışverişte görsün’ mantığıyla hazırlanan bir yasa değil, sıhhatte şiddeti sahiden azaltabilecek nitelikte faal ve caydırıcı bir Sıhhatte Şiddet Yasası istiyoruz. Performans sisteminden vazgeçilip, ek değil, tek ödeme sistemine geçilmesini; sıhhat işçilerinin aylık maaşları asgarisi yoksulluk hududu taban alınarak belirlenmesini, tüm ek ödemelerin emeklilik hesaplamasına dâhil edilmesini istiyoruz.”