Suskunluğunu bozan şirket, siyanür sızıntısını doğruladı

Erzincan İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni’nden Fırat Irmağı ve İliç Barajı’na siyanür sızdığı savları için madeni işleten Anagold Madencilik, tam 5 gün sonra açıklama yaptı. Şirket, dökülen siyanür ölçüsünün 8 kg olduğunu ve çabucak temizlendiğini öne sürdü.

Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ile Çalık Holding’in ortağı olduğu Erzincan İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni’nde kullanılan siyanürün atık havuzundan sızarak Fırat Irmağı ve İliç Barajı’na karıştığı tarafındaki tezler gündemdeki yerini koruyor.

Siyanür havuzundaki sızıntı nedeniyle Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı firmaya 16 milyon 441 bin TL idari para cezası kesildiğini ve cürüm duyurusu yapıldığını açıklamıştı. Altın ayrıştırma sürecinin 24 saat aralıksız devam ettiği Çöpler Altın Madeni’ni işleten şirket Anagold, ise açıklama yapmak için 5 gün bekledi.

“SİYANÜR DÖKÜNTÜSÜNÜN FIRAT NEHRİ’Nİ ETKİLEDİĞİ YANLIŞTIR”

Bugün internet sitesi üzerinden bir açıklama paylaşan Anagold Madencilik, 21 Haziran günü bir döküntünün meydana geldiğini doğrulandı. Fakat şirket yaptığı açıklamada toplumsal medya ve kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan 20 ton siyanür tezinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Şirket açıklamasında, 21 Haziran gecesi seyreltilmiş siyanür içeren bir döküntünün meydana geldiği  ve döküntünün süratli bir halde temizlenerek olayın Etraf ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirildiği söz edildi. Açıklamada, “Maden alanında gerçekleşen solüsyon döküntüsünün içerisindeki toplam siyanür ölçüsü yaklaşık 8 kg’dır. Toplumsal medyada yer alan temelsiz argümanlara nazaran tonlarca siyanür döküntüsü olduğu ve Fırat Irmağı’nı etkilediği argümanları büsbütün yanlıştır” denildi.

“MADEN TÜRK VE MİLLETLERARASI MEVZUATA UYGUN İŞLETİLİYOR”

Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik, Çöpler Altın Madeni ile ilgili şu bilgileri de paylaştı:

“Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anagold), Erzincan ili, İliç ilçesinde bulunan Çöpler made­nini, 2010 yılından bu yana, Türk ve memleketler arası mevzuata uygun ve inançlı bir formda işletmektedir.

Türk etraf, iş sıhhati ve güvenliği mevzuatı, Avrupa Birliği direktifleri ile uyumlu olup, standartları çok yüksek seviyededir.

Madenin ve tesislerin inançlı bir formda işletilmesi, Anagold çalışanları tarafın­dan yakından izlenmekte ve ilgili resmî kurumlar tarafından da ayrıyeten denetlenmektedir.

Anagold, her vakit ilgili mevzuata uygun çalışan, dünyanın en düzgün uygulamalarını hayata geçiren ve standartları en üst seviyede olan bir Türk maden işletmesidir.

“BU DURUM KAMUOYUNU TASAYA SEVK ETMEKTE”

Anagold’un faaliyetleri ile ilgili kimi yanlış bilgiler kasıtlı olarak yayılmaktadır. Maalesef gerçeklerle ilgili yaratılan baş karışıklığı, şahsi mali avantaj sağlamaya çalışan bireylerin yaptığı yanlış ve kasıtlı bilgilendirmelerin bir sonucudur.

Bu durum, kamuoyunu da gereksiz biçimde meşgul etmekte ve kaygıya sevk etmektedir. Bilgilerin doğruluğunu teyit etmede başarısız olan, bunu umursamayan ve yanlışları tekrarlamayı sürdüren şahıslar tarafından yanlış bilgilerin yayılması sorumsuzluktur.

Ana­gold, açık ve şeffaf bağlantısı benimseyen, uygulayan ve taahhüt eden bir kuruluş olarak talep edenlere gerçek dataları temin etmektedir. Daha da anlaşılır olması açısından, kimi kıymetli çevresel ve sürdürülebilirlik ögeleri hakkındaki gerçeklerin açıklaması aşağıdaki üzeredir.”

“ATIK DEPOLAMA TESİSİ DÜNYA STANDARLARINDADIR”

Maden alanında bulunan Atık Depolama Tesisinin (ADT) dünya stan­dartlarında inşa edildiği belirtilen açıklamada,

“ADT bir kütle dolgu barajıdır, yani duvarı sıkıştırılmış kaya ile inşa edilmiştir. Duvar büsbütün sağlam bir temel üzerine inşa edilmiş olup, o kadar kalındır ki; duvarın kendisi, duvar ardında depolanan atıklardan daha ağırdır. Bu tip ADT’ler son derece inançlıdır ve sarsıntılara dayanacak halde tasarlanmıştır. Dizaynlar, milletlerarası ve Türk uzmanlar ile profesörler tarafından gözden geçirilmiş, modellenmiş ve test edilmiştir.

ADT’nin tasarlandığı formda inşa edilmesini sağlamak için. ADT’nin imali sırasında, inşaat faali­yetleri bağımsız bir mühendislik firması tarafından denetlenmiştir. Hem inşaat faaliyetleri hem de bağımsız mühendislik firması tarafından gerçekleştirilen kalite denetimleri, T.C. Etraf. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının daima nezareti altındadır”

Atık Depolama Tesisisnde rastgele bir hasar yahut sızıntı mevcut olmadığının belirtildiği şirket açıklamasında,

“Tüm madencilik ve proses operasyonlarının (ADT dâhil) etrafındaki yüzey ve yeraltı suları nizamlı olarak izlenmekte ve örneklenmektedir. Yüzey ve yeraltı sularında hiçbir vakit kirlenme kelam konusu olmamıştır.

T.C. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından uzmanlar Anagold’un su kalitesi izleme programını ve sonuçlarını tertipli olarak incelemektedir. Hiçbir proses yahut maden atığı, etrafa yahut ırmağa atılarak bertaraf edilmemektedir.

Proses son­rası ortaya çıkan öğütülmüş kayaya maden atığı ismi verilmektedir. Maden atıkları, ADT’ye gitmeden evvel nötralize edilmekte olup, gönderilen çamur zararsızdır.

ADT’de sülfürik asit bulunmamaktadır ve çamur içerisindeki siyanür de nötralize edilmektedir. Bu atık aslında asidik olmayıp, tam zıddı hafif alkali niteliktedir. Maden alanından asla siyanür deşarjı olmamıştır. Maden alanı içinde döküntüler olursa, bunlar nötralize edilir, temizlenir ve derhal ilgili kurumlara bildirilir.

“DÖKÜLEN SİYANÜR ÖLÇÜSÜ 8 KİLOGRAM”

21 Haziran 2022 günü maden operasyon alanında seyreltilmiş siyanür içeren bir solüsyon dökün­tüsü meydana gelmiştir. Döküntü süratli bir formda temizlenmiş ve bu olay derhal T.C. Etraf Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirilmiştir.

Maden alanında gerçekleşen solüsyon döküntüsünün içerisindeki toplam siyanür ölçüsü yaklaşık 8 kg’dır. Toplumsal medyada yer alan temelsiz tezlere nazaran tonlarca siyanür döküntüsü olduğu ve Fırat Irmağı’nı etkilediği savları büsbütün yanlıştır.

Atmosfere siyanür deşarjı yoktur. Siyanürle süreç yapılmayan otoklavlardan gerçekleşen emisyo­nun, mevzuata uygun olup olmadığının teyit edilmesi için T.C. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen akredite laboratuvarlar tarafından ölçümler yapılmakta ve sonuçlar birebir Bakanlık tarafından incelenip onaylanmaktadır. Onaylanmış 2. Kapasite Artışı ÇED’i, madenin mevcut alanından yaklaşık 60 hektar bir genişleme­ye müsaade vermektedir.

“BUGÜNE KADAR 1.75 MİLYAR ABD DOLARI YATIRIM YAPTIK”

Anagold, Çöpler Altın Madeni’ne bugüne kadar 1.75 Milyar ABD doları yatırım yaparak, ülkemize kazandırdığı tesis ile yöre halkına ve Türkiye iktisadına büyük katkılar sağlamıştır. Topluma, çalışanlara ve etrafa gösterilen ihtimam, Anagold’un temel bedeli olup, madenin konseyimi ve işletilmesi bu temel üzerine tesis edilmiştir.

Anagold’un; üstün performansı nedeniyle 2021 yılında milletlerarası bağımsız bir kurum olan SME (Madencilik. Metalürji ve Arama Derneği) tarafından iş sıhhati ve güvenliği alanında operasyonel harikalık mükafatına layık görülmesi, dünya madencilik sanayisindeki en düşük emekçi yaralanma oranlarından birine sahip olması, Anagold Toplumsal Kalkınma Fonu da (Anagold-SKF) dâhil olmak üzere toplum eğitimi, sıhhati, altyapısı, spor ve kültürel faaliyetler bahislerinde büyük katkılar sağlaması üzere birçok gurur verici katkısı ve başarısı mevcuttur.

“SPOR, TARIM SIHHAT VE EĞİTİME 1.6 MİLYAR DOLAR AYIRDIK”

Anagold, 2018 yılından bu yana SKF aracılığıyla tarım, sıhhat, eğitim üzere birçok alanda sürdürülebilir gelir fırsatlarını destekleyen programlar için bugün itibariyle 1.6 Milyon ABD doları ayırmıştır. SKF, maden­cilik faaliyetlerinin sona ermesinden sonraki periyot için kalkınma ve iş birliğini, beceriyi, uzmanlığı ve gelir getirici faaliyetleri destekleyerek tüm yöre halkının madenden bağımsız olarak güçlendiril­mesini amaçlamaktadır.

Anagold, devletten sonra bölgedeki en büyük patron ve yatırımcı olup, ilgili mevzuat ve milletlerarası standartlara büsbütün uygun bir biçimde faaliyetlerini sürdüreceğini taahhüt ederek, Türkiye ekono­misine ve lokal iktisada kıymet katmaya devam edecektir.”