Reuters: Ek bütçe masada

Ekonomi idaresi artan maliyetler ve TBMM’nin ay sonu öngörülen tatilinden evvel yazın da gereksinim duyulabilecek ödemeleri garanti altına almak …

Posted On