Kur korumaya 40 milyar daha gidecek

Döviz garantileri için ek bütçede ek kaynak ayrıldı. Köprü, otoyol ve kent hastanelerinin döviz garantisini ödemek için halktan 11 milyar lira …

Posted On

Reuters: Ek bütçe masada

Ekonomi idaresi artan maliyetler ve TBMM’nin ay sonu öngörülen tatilinden evvel yazın da gereksinim duyulabilecek ödemeleri garanti altına almak …

Posted On