TTB: ‘Giderlerse gitsinler’ diyenler gidici, biz kalıcıyız

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yaptığı açıklamada, “Ürettiğimiz kıymetlerin farkındayız, örgütlü durduğumuz sürece gücümüzün ne kadar büyük olduğunun farkındayız. ‘Giderlerse gitsinler’ diyenlerin gidici, bizlerin kalıcı olduğunun farkındayız.” diyerek Türkiye için yeni bir sıhhat sistemi gerekli olduğuna dikkat çekti,

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Emek Bizim Kelam Bizim, Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde” sloganıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda düzenlediği 74. Seçimli Büyük Kongresi’nin ikinci gününde bir basın açıklaması yapıldı. TTB Merkez Kurulu Lideri Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın okuduğu açıklamada kapitalist sistemin neoliberal siyasetlerinin başta ekonomik, siyasal ve sıhhat olmak üzere her açıdan çöktüğü bir sürecin yaşandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Neoliberal siyasetler sıhhati metalaştırmış ve ticarileştirmiştir; hastanelerin ticarethane, hastaların ise müşteri olduğu sıhhat sistemi artık tam olarak uygulamaya konmuştur. Sıhhat harcamalarında her geçen yıl artış yaşanmasına karşın, hasta ve hastalık sayısı giderek artmaktadır. Bunun temel sebebi mevcut sıhhat sisteminin insan sıhhati yerine sermayenin karlılığını önceleyecek formda dizayn edilmiş olmasıdır” denildi.

“EMEK BİZİM KELAM BİZİM”

“Emek bizim, kelam bizim” sloganına vurgu yapıldığı açıklamada, ”Ürettiğimiz kıymetlerin farkındayız, örgütlü durduğumuz sürece gücümüzün ne kadar büyük olduğunun farkındayız. ‘Giderlerse gitsinler’ diyenlerin gidici, bizlerin kalıcı olduğunun farkındayız. Var olan ekonomik ve siyasal kriz toplumun sıhhatini önemli bir biçimde tehdit eder boyuta geldi. Yeni bir dünya, yeni bir Türkiye ve yeni bir sıhhat sistemi gereklidir.” tabirleri kullanıldı.

TALEPLERİNİ SIRALADI

TTB, açıklamasında yeni bir sıhhat sistemi için taleplerini şu biçimde sıralardı:

“TOPLUMCU SIHHAT SİSİSTEMİ VAR EDİLMELİ”

TTB’ye nazaran toplumun sağlıklı olabilmesi; fakat sıhhate bütünlüklü yaklaşımla mümkündür. Bunun için toplumun ekonomik, siyasal, ekolojik, fizikî, ruhsal ve toplumsal yeterlilik halinin tam sağlanacağı eşitlikçi, demokratik, toplumcu bir sıhhat sistemi var edilmeli.

Emeğimizin değersizleştirildiği, çalışma şartlarının giderek kötüleştiği, özlük haklarımıza yönelik taarruzların şiddetinin arttığı bu bizleri tüketen, göçe zorlayan, intihara sürükleyen sıhhat sistemi miadını doldurmuştur. Tüm sıhhat çalışanlarının insanca yaşayabileceği, emeklerinin karşılığını alacağı, sıhhat hizmeti üretmekten tekrar memnun olacağımız çalışma şartları sağlanmalı.

Yeni sıhhat sisteminde birinci basamak sıhhat örgütlenmesi bütünlüklü, kamusal, toplum sıhhatini önceleyen nitelikte yapılandırılmalıdır.

“LİYAKAT, BİLİMSEL ÇALIŞMA VE ADALET HİSSİYLE TAKIM AÇILMALI”

Yeni sıhhat sisteminde ilaç, tıbbi aygıt ve özel sıhhat kuruluşları dahil olmak üzere özel sermayeye bağımlılık ortadan kaldırılmalı. Hıfzıssıhha Enstitüsü modernize edilerek tekrar açılmalı.

Şehir hastaneleri kamulaştırılarak şirket hastaneleri siyasetinden büsbütün vazgeçilmelidir. İkinci ve üçüncü basamak sıhhat hizmetleri; bilime ve toplum sıhhatine uygun kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinde sunulmalı.

Tıp eğitimi nitelikli hale getirilmeli. Liyakat, bilimsel çalışma ve adalet duygusu ile takımlar açılmalı, özgür ve özerk üniversite yapılarına kavuşmalıdır.

*Yeni sıhhat sisteminde bilim ve teknoloji kâr emeliyle değil; mevcut ve gelecekteki toplumsal gereksinime nazaran kullanılıp geliştirilmeli.

Özelleştirmenin sonucu sayıları gitgide artan özel hastaneler ise tabipler açısından tam bir emek sömürüsü merkezi haline gelmiştir. Özel hastaneler de kamulaştırılarak doktor ve sıhhat çalışanlarının emek sömürüsüne son verilmeli, vatandaşların sıhhate erişim hakkı, ek fiyat ödenmeden sağlanmalı.

Özellikle genç tabiplerin yurtdışına göç etmesine neden olan tüm ögeler ortadan kaldırılmalı, bu topraklarda hekimlik yapmanın gururu her bir meslektaşımıza geri verilmeli.